Hội Thảo Miễn Phí Tham Dự
Kiến trúc Xanh Việt Nam: Biến tưởng thành hành động

13 Tháng 7 Năm 2017 | New World Saigon Hotel

Đăng ký Danh sách đại biểu

Xu hướng công trình xanh tại Việt Nam


Với quá trình chuyển hóa dần thành một nền kinh tế đô thị - công nghiệp và dựa trên dịch vụ, Việt Nam dự kiến sẽ tăng mức đô thị hóa lên 45% vào năm 2020. Mặc dù khái niệm về các tòa nhà xanh đã được giới thiệu từ 10 năm trước, sự phát triển ứng dụng và xây dựng những tòa nhà này vẫn còn chưa nhanh. Tuy nhiên, nhận thức của các nhà thầu, chủ đầu tư và người sử dụng không gian đã có dấu hiệu thay đổi thay đổi, đòi hỏi các tòa nhà xanh phải theo đuổi xu hướng mới trong môi trường xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở.

Đăng ký tham dự để nắm bắt được những xu hướng xây dựng công trình xanh mới nhất, hiểu được giá trị thực sự của nó và cách để tạo yếu tó cạnh tranh và chinh phục được từ chủ đầu tư, chủ thầu tới đối tượng sử dụng tòa nhà.

Tham dự hội thảo

Đây là hội thảo miễn phí với số lượng ghế có hạn. Đăng ký tham dự để gặp gỡ và học hỏi từ những chuyên gia trong ngành qua những điểm tóm tắt chính sau:
  • Giá trị và lợi ích của công trình xanh
  • Hiểu được những chi phí thực sự liên quan tới việc phát triển và xây dựng tòa nhà xanh
  • Chứng chỉ tòa nhà xanh – Các thể loại hiện đang có và yêu cầu
  • Những ý kiến trao đổi về cách vượt qua thách thức của các ứng dụng xây dựng xanh
  • Cơ hội và tiềm năng tậng để tận dụng cơ hội đó

Đăng ký tham dự hội thảo

Chương trình


Mr Yang Yanhua
Country Manager | International Markets Department, International Development Group
Building and Construction Authority, Singapore

Mr Vũ Hồng Phong
Project Manager
Vietnam Green Building Council
Dr. Freddie Tan
Vice President for Business System Compliance
CapitaLand

Mr Pannir Chelvam
Senior Director, Head of Projects
Keppel Land Vietnam
Your Next Learning Stop to Enlarge your Horizon of Knowledge in Green Building and Energy Efficiency [Conducted in English]

Ms Louise Chua
Project Director & Business Development Director
Reed Exhibitions

Đăng ký tham dự hội thảo / 
SIGN UP FOR THE FREE SEMINAR

Hội thảo đã hết hạn đăng ký. Xin cám ơn vì sự quan tâm. / Registration is now closed. Thank you for the interest in our seminar.


Your message was sent succssfully! I will be in touch as soon as I can.

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.


Được tổ chức bởi


Hỗ trợ bởi
Copyright © 2017 Reed Exhibitions